IIS Error message 401.3

, blados

Nie jestem specjalistą od IIS, ani też szczególnym fanem tegoż produktu. Skoro przyszło mi z tym rozwiązaniem pracować, trzeba nauczyć się to konfigurować i ma działać jak należy. Od razu. OOTB. Zeszło jednak trochę czasu zanim doszedłem/znalazłem rozwiązanie na usunięcie poniższego błędu od IISa:

Access is denied. Description: An error occurred while accessing the resources required to serve this request. You might not have permission to view the requested resources. Error message 401.3: You do not have permission to view this directory or page using the credentials you supplied (access denied due to Access Control Lists).

Na pewno to nie pierwszy i nie ostatni przypadek zwarcia z IISem. Stay tuned.